• გენდერი განათლებაში

 კრიტიკული პოლიტიკის პლატფორმა, პროექტის Socialresearch.ge-ის ფარგლებში, აცხადებს სტატიების მიღებას აკადემიური კრებულისთვის ,,სოციალური კვლევა". ჟურნალის პირველი ნომერი ეძღვნება ფემინიზმისა და გენდერული დემოკრატიის თემატიკას.

ჟურნალის პირველი ნომერი ეთმობა ფემინიზმისა და გენდერული დემოკრატიის მიმართულებას. სტატიები შესაძლოა შეეხოს გენდერული თანასწორობის, მათ შორის პოლიტიკურ და საჯარო დისკურსში სოციო-ეკონომიკური განვითარების გენდერული ასპექტების საკითხებს, სექსუალურ და რეპროდუქციულ უფლებებს და მასთან დაკავშირებულ საკითხებს, საჯარო დღის წესრიგში არსებული პრობლემების ანალიზს ქვიარ/ფემინისტური პერსპექტივიდან, ულტრამემარჯვენე ჯგუფების და ნარატივების გავრცელებას და სხვ.

აბსტრაქტების გადმოგზავნის ბოლო ვადაა: 14 სექტემბერი, 2022. დეტალური ინფორმაცია გამოცემის შესახებ იხილეთ შემდეგ მისამართზე: https://platforma.ge/?p=7571&fbclid=IwAR33hp4-DXXUtYdLMJIFwjRQ7YOVnXwvBTcQtQEa5bjA20y_-bblY2Qofn4