საქართველო, თბილისი, მცხეთს ქ. 8/90
(+995 032) 292 25 95
info@cciir.ge