• სხვადასხვა

15 ივნისს, 12:30 -14:30 (CET/GVA) საათზე XIX Europe-ის აზია- წყნარი ოკეანის ქვეყნების ცენტრი და ჟენევის სამაგისტრო ინსტიტუტის გენდერის ცენტრი ატარებენ ვებინარს, ქალთა განათლების თემაზე. ვებინარის ფარგლებში განხილული იქნება განათლებაში ქალთა თანასწორობის წინაშე არსებული პრობლემები, მათ იდენტიფიცირების საკითხები, გადაჭრის გზები და მონიტორინგი.
 ვებინარი ჩატარდება ინგლისურ ენაზე. ასევე, უზრუნველყოფილი იქნება თარგმანი არაბულ და რუსულ ენებზე.

ვებინარში მონაწილეობის უფლება აქვს ნებისმიერ მსურველს. დასასწრებად აუცილებელია წინასწარ რეგისტრაციის გავლა მოცემულ ბმულზე.