• სხვადასხვა

მე-9 საერთაშორისო კონფერენცია გენდერისა და ქალთა კვლევების შესახებ  ჩატარდება 28-29 ივლისს, 2022 წელს, სინგაპურის ეროვნულ უნივერსიტეტში.

კონფერენციის შესახებ დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ დეტალებს გაეცნონ ბმულის საშუალებით.