• სხვადასხვა

კრებული მოიცავს 2023 წლის 14 მარტს განხორციელებული მასწავლებელთა და სტუდენტთა კონფერენციის მოხსენებებსა და სტატიებს.

მასწავლებელთა და სტუდენტთა ონლაინ-კონფერენცია ჩატარდა პროგრამის „ევროკავშირი გენდერული თანასწორობისთვის: ერთად გენდერული სტერეოტიპებისა და გენდერული ძალადობის დასაძლევად“ ფარგლებში, რომელიც ერთობლივად ხორციელდება გაეროს ქალთა
ორგანიზაციის (UN Women) და გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მიერ, ევროკავშირის მხარდაჭერით. პროგრამის პარტნიორი ორგანიზაციაა სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR).