ელენე ჯაჯანიძე

ელენე ჯაჯანიძე

ლექტორი
01/04/1988
14 პოსტი

მე ელენე ვარ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ვსწავლობ დოქტორანტურაში და ამავე ფაკულტეტზე ვკითხულობ ლექციებს საბაკალავრო საფეხურის სტუდენტებთან.

ჩემი სამეცნიერო ინტერესის სფეროებია: ბილინგვიზმი და ბილინგვური განათლება, ინტერკულტურული განათლება, რელიგიის სწავლების საკითხები...