• სხვადასხვა

წინამდებარე ნაშრომი შექმნილია  2018 წელს, პროექტ "ქალთა ემანსიპაცია საქართველოში" ფარგლებში. პროექტი  მცირე საგრანტო, სტუდენტურ პროექტებს მიეკუთვნებოდა და განხორციელდა  ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამის (PITA) ფარგლებში. 

პროექტის გამარჯვებულმა სტუდენტებმა იკვლიეს ქალთა ემანსიპაციის საკითხი საქართველოში და მათი კვლევა ნაშრომის სახით გამოიცა როგორც ელექტრონულად, ისე ბეჭდური სახით. PITA პროგრამას ახორციელებდა საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG) აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAD) ფინანსური მხარდაჭერით. პროექტის პარტნიორი ორგანიზაცია გახლდათ სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათაშორისი ურთიერთობების ცენტრი (CCIIR).