• სხვადასხვა

სტატია ეხება მდგრადი განვითარების მიზნების გათვალისწინებით გლობალური ჯანდაცვის საზოგადოებისადმი სტრატეგიული შესაძლებლობის შეთავაზებას,  რომელიც ხელს შეუწყობს ადამიანის  უფლებების განვითარებას, გენდერული თანასწორობის გაძლიერებას და ყველასათვის თანაბრად მენტალური და ფიზიკური ჯანმრთელობის მიღწევის შესაძლებლობების შექმნას.   

სტატია ხელმისაწვდომია ინგლისურ ენაზე და წარმოდგენილია პდფ- ფაილის სახით.